Covid-19: Dette gjør Uni Micro

16.03.2020

Uni Micro sin målsetning er å tilrettelegge for å opprettholde tilnærmet normal drift innenfor de råd og føringer styresmaktene utgir. I 2020 er vi prisgitt gode systemer og tjenester for digital samhandling. Vi utnytter disse virkemidlene for å skape en digital arbeidshverdag som flyter godt, uavhengig av hvor vi sitter fysisk. Verdien av digitalisering blir ekstra synlig i en situasjon som dette, og vi ser dette som vårt mulighetsrom for å understøtte deg som kunde.
 
Vi i Uni Micro skal ta vår del av samfunnsansvaret. Vi ivaretar våre ansatte, og har innført hjemmekontor for alle. Med dette viser vi at vi etterlever nasjonale råd og føringer. Prosesser og møtevirksomhet er tilpasset denne nye situasjonen. Dette fungerer godt, og vi har gode systemer for å ivareta både intern og ekstern kommunikasjon. All reisevirksomhet er i tillegg stanset. Vi opprettholder kapasiteten rundt driften i selskapet, tilpasset dagens unike situasjon, slik at du som kunde har en trygg partner å lene deg på.  
 
Uni Micro er en robust organisasjon med et solid fundamentert verdigrunnlag og dyktige medarbeidere. Vi er fortsatt rustet for å håndtere alle henvendelser fra deg som kunde. Vår organisasjon er tilpasningsdyktig og klar til å iverksette ytterligere nødvendige tiltak for å sikre at vi understøtter våre kunder. Dette gjelder også om situasjonen skulle utvikle seg negativt i tiden fremover. Vi oppfordrer alle kunder til å kontakte oss som normalt. Du kan forvente å få støtte og bistand som før - enten du er på fysisk eller digitalt kontor.
 
Med vennlig hilsen,
 
Jannike Neset
Adm. dir. Uni Micro AS


Se også

Uni Micro effektiviserer og kompletterer software- og teknologiaktører

(Bergen 13. mai 2020) Uni Micro utvider sine forretningsområder og lanserer SoftRig, en plattform for utvikling og distribusjon av digitale løsninger. SoftRig gir konkurransefordeler til software- og teknologiaktører ved å levere innovasjoner raskt, ressurs- og kostnadseffektivt til markedet.

Oppsummering av vårt webinar - Markedsføring i utfordrende tider

Vi har den siste tiden sett hvor viktig det er å være tilgjengelig i flere kanaler, spesielt med tanke på dagens situasjon i samfunnet. Derfor har vi i samarbeid med et par svært dyktige markedsførere fra det digitale byrået INEVO AS gjennomført et webinar, med opp i mot 100 deltakere, hvor vi ga ut tips og råd om hvilke markedsførings grep det kan være lurt å ta nå. I etterkant har vi satt sammen en liste med disse konkrete rådene, og vil selvfølgelig dele disse med alle som ikke hadde anledning å være med på webinaret også. 

Har noen av dine kunder opplevd forsøk på svindel om frakt?

Vi opplever at flere har fått denne og lignende e-post og sms i det siste. Dette er absolutt ikke noe som er relatert til våre systemer eller noen av våre transportleverandører å gjøre.