Har noen av dine kunder opplevd forsøk på svindel om frakt?

05.04.2020

Slik vi oppfatter at dette blir gjort er at de rett og slett sender sms til svært mange personer, akkurat nå vet de også at mange handler mer på nett. En stor del av befolkningen venter på en pakke fra en eller annen nettbutikk leverandør. Vi har ikke klikket på lenken, men vi antar at man der blir bed om å overføre penger for frakt. På den måten skaffer de seg penger på uærlig vis. Vi har ikke et generelt råd om at dere skal informere alle deres kunder om dette, men det er noe det er verd å være oppmerksom på og som dere kan si til kunder som eventuelt spør.

Kanskje kunne et nyhetsbrev fra dere også innhold litt retningslinjer for hvordan dere gjør dette. Dersom dere aldri spør kunder om slik på e-post og sms så er jo det en tydeliggjøring ovenfor kundene som kan forhindre at noen går på limpinnen.


Se også

Uni Micro effektiviserer og kompletterer software- og teknologiaktører

(Bergen 13. mai 2020) Uni Micro utvider sine forretningsområder og lanserer SoftRig, en plattform for utvikling og distribusjon av digitale løsninger. SoftRig gir konkurransefordeler til software- og teknologiaktører ved å levere innovasjoner raskt, ressurs- og kostnadseffektivt til markedet.

Oppsummering av vårt webinar - Markedsføring i utfordrende tider

Vi har den siste tiden sett hvor viktig det er å være tilgjengelig i flere kanaler, spesielt med tanke på dagens situasjon i samfunnet. Derfor har vi i samarbeid med et par svært dyktige markedsførere fra det digitale byrået INEVO AS gjennomført et webinar, med opp i mot 100 deltakere, hvor vi ga ut tips og råd om hvilke markedsførings grep det kan være lurt å ta nå. I etterkant har vi satt sammen en liste med disse konkrete rådene, og vil selvfølgelig dele disse med alle som ikke hadde anledning å være med på webinaret også. 

Alle endringer gir muligheter - har nettbutikk større muligheter nå?

Vi kjenner alle selvfølgelig på en viss usikkerhet i en tid som dette. Vi blir bekymret for de som er rundt oss og våre nærmeste selvfølgelig, det blir også en påminnelse om hva som egentlig betyr noe. I neste runde så blir man kanskje bekymret for økonomien i verden, Norge, arbeidsplassen og vår personlige økonomi.
"Personlig har jeg gått gjennom alle de fasene her, jeg er sikkert ikke ferdig ennå heller. Jeg havner allikevel alltid tilbake til å se muligheter. Masse muligheter innenfor netthandel" sier Dagligleder i Uni Micro Web, Jan Arve Dyrnes.