Info fra Uni Micro Web AS vedrørende situasjonen rundt Korona Viruset

20.03.2020

Store endringer for næringslivet


Næringslivet er i en svært utfordrende situasjon, vi er av den formeningen at vår bransje med digitale flater og handelskanaler vil på lengre sikt stå seg godt. Det har vi også tro på at Uni Micro Web vil gjøre, men vi må også være så ærlig at vi ser at dette vil presse oss på kort sikt. Det skal vi jobbe knallhardt for å klare sammen med alle de dyktige kundene våre. Vi tror at fleksibilitet på arbeidstid, gode systemer og tjenester for digital samhandling er avgjørende for at vi skal lykkes sammen med dere som kunder nå og i tiden fremover. 

 

Vil situasjonen kunne gi muligheter? 

Så er det også slik at nye situasjoner alltid gir nye muligheter. Flere vil nå ønske å handle på nett, kanskje er tiden inne for å tilby gode transport løsninger til kunder lokalt? Det finnes det leverandører som kan bistå med, eller man kan organisere det selv. Vi skal i alle fall være med å bistå til aktivitet i nettbutikkene og på hjemmesidene for å legge til rette og promotere dette på en god måte.

 

Deler av næringslivet vil få utfordringer

Vi ser at det kan bli utfordrende for noen av våre kunder, det vil også være det som utfordrer oss mest. At oppdrag vi har gjort og skal gjøre i fremtiden ikke lenger er økonomisk bærekraftig, og vi ønsker virkelig å komme i dialog med de kundene nå. Vi kommer til å måtte ha større sikkerhet for de prosjektene vi skal gjennomføre, og ulike løsninger for a konto fakturering underveis i prosjekt vil være et slikt tiltak. I tillegg til at vi ikke lengre kan bruke tid og ressurser på kunder som har utestående hos oss over lengre tid. Dette er tiltak vi gjør for å sikre fortsatt drift i en krevende tid, og med en bevissthet rundt at vi skal være en trygg leverandør for mange kunder også i fremtiden. Vi skal for all del strekke ut en hånd og være der for dere når dere trenger oss, men vi må ha en god dialog rundt denne typen problematikk i fremtiden.

PS: Husk å ta kontakt med oss om du ser et potensiale for vekst i din nettbutikk og vi kan bidra inn i dette. Det normale vil komme tilbake igjen, og nå er faktisk en perfekt tid til å ruste seg for akkurat det og skaffe seg fortrinn.


Med vennlig hilsen
Jan Arve Dyrnes
Daglig leder


Se også

Uni Micro effektiviserer og kompletterer software- og teknologiaktører

(Bergen 13. mai 2020) Uni Micro utvider sine forretningsområder og lanserer SoftRig, en plattform for utvikling og distribusjon av digitale løsninger. SoftRig gir konkurransefordeler til software- og teknologiaktører ved å levere innovasjoner raskt, ressurs- og kostnadseffektivt til markedet.

Oppsummering av vårt webinar - Markedsføring i utfordrende tider

Vi har den siste tiden sett hvor viktig det er å være tilgjengelig i flere kanaler, spesielt med tanke på dagens situasjon i samfunnet. Derfor har vi i samarbeid med et par svært dyktige markedsførere fra det digitale byrået INEVO AS gjennomført et webinar, med opp i mot 100 deltakere, hvor vi ga ut tips og råd om hvilke markedsførings grep det kan være lurt å ta nå. I etterkant har vi satt sammen en liste med disse konkrete rådene, og vil selvfølgelig dele disse med alle som ikke hadde anledning å være med på webinaret også. 

Har noen av dine kunder opplevd forsøk på svindel om frakt?

Vi opplever at flere har fått denne og lignende e-post og sms i det siste. Dette er absolutt ikke noe som er relatert til våre systemer eller noen av våre transportleverandører å gjøre.