Ny integrasjon for butikkdrift og effektiv kjedestyring

29.05.2019

Hva kan Definit tilby Uni Economy-kunder? 
Integrasjonen mellom Uni Economy og Definit gir regnskapsførere mulighet til å tilby deres sluttkunder en komplett løsning for kasse- og regnskapssystem som automatisk overfører dagsoppgjør til bilagskladd i Uni Economy. 

Omnishop og Anova Kasse er moderne, brukervennlige programmer som håndterer drift, logistikk, økonomi og IT for kjeder av butikker. Programvaren egner seg for medlemseide kjeder, franchise, kjeder med kun sentraleide butikker og kombinasjoner av disse.

Ved hjelp av samarbeidspartnere og integrasjoner kan vi tilby tilknyttede løsninger for regnskap, kundeklubb, ordrebehandling for grossister, avanserte rapporteringsløsninger, etc.

Hvordan fungerer integrasjonen?
Førstegangsoppsett av integrasjon og oppsett av kontoer gjøres i Omnishop Central. Dagsoppgjøret overføres så til Uni Economy ved angitte intervall (daglig, ukentlig, månedlig eller annet). Alt skjer automatisk og oppgjørene kommer inn som bilagskladd i Uni Economy hvor regnskapsfører har mulighet til å se over bilagene før de posteres.

Alle transaksjoner fra kasseoppgjøret er med i overføringen. Kontantsalg, kredittsalg med tilhørende kundedata, utlegg, kassedifferanser, betaling fordelt på ulike korttyper, tilgodelapper, gavekort, etc. Det skal aldri være behov for regnskapsfører å måtte gjøre manuelle posteringer i tillegg.

For kjeder med flere butikker fordelt over flere selskaper kan man styre kasseoppgjør fra den enkelte butikk til riktig klient og avdeling i Uni Economy.  Det er f.eks. mulig med oppsett hvor noen butikker er ulike avdelinger innenfor en klient, mens andre butikker er sin egen klient.

Mer informasjon:
www.unimicro.no 
http://definit.no/products/omnishopcentral


Se også

Uni Micro effektiviserer og kompletterer software- og teknologiaktører

(Bergen 13. mai 2020) Uni Micro utvider sine forretningsområder og lanserer SoftRig, en plattform for utvikling og distribusjon av digitale løsninger. SoftRig gir konkurransefordeler til software- og teknologiaktører ved å levere innovasjoner raskt, ressurs- og kostnadseffektivt til markedet.

Oppsummering av vårt webinar - Markedsføring i utfordrende tider

Vi har den siste tiden sett hvor viktig det er å være tilgjengelig i flere kanaler, spesielt med tanke på dagens situasjon i samfunnet. Derfor har vi i samarbeid med et par svært dyktige markedsførere fra det digitale byrået INEVO AS gjennomført et webinar, med opp i mot 100 deltakere, hvor vi ga ut tips og råd om hvilke markedsførings grep det kan være lurt å ta nå. I etterkant har vi satt sammen en liste med disse konkrete rådene, og vil selvfølgelig dele disse med alle som ikke hadde anledning å være med på webinaret også. 

Har noen av dine kunder opplevd forsøk på svindel om frakt?

Vi opplever at flere har fått denne og lignende e-post og sms i det siste. Dette er absolutt ikke noe som er relatert til våre systemer eller noen av våre transportleverandører å gjøre.