Ny integrasjon for håndverkere og entreprenører

08.08.2019

Elite Entreprenør er et moderne nettbasert system for forretningskontroll; her håndteres oppdrag, kundebase og kundeinteraksjoner (CRM), ansatte og timeføring. Systemet er utviklet for håndverkere og entreprenører, og Elite Systemer AS samarbeider tett med bransjene for å skape et produkt som er enkelt å bruke, som ivaretar komplekse oppgaver, som fungerer overalt og på alle slags enheter (mobil, PC, nettbrett) og som møter alle de små, men viktige behovene for IT-verktøy som ansatte og ledere har i sin hverdag.

Faste register som kunder, ansatte og prosjekter, samt variable poster som timer, overføres hvert 10.min mellom Uni Economy og Elite Entreprenør. Autentisering og valg av selskap konfigureres og lagres ved førstegangsoppsett. Det er en egen side for synk/overføring av timer i Elite Entreprenør, og alle timer blir validert mtp at ansatt og prosjekt eksisterer i Uni Economy før det kan overføres. 

Moderne nettbrett og mobiltelefoner har i kombinasjon med landsdekkende mobilt datanett åpnet mulighetene for IT-verktøy i mange bransjer. Elite Entreprenør gir en opplevelse av at informasjonen flyter sømløst i bedriften, en mer fleksibel hverdag for ledere og ansatte som får tilgang til en rekke essensielle funksjoner både på kontoret og ute.

Elite Entreprenør tilbyr følgende:

 • Prosjektstyring
 • Befaring og tilbud
 • Kundeoppfølging
 • Intelligent timefangst
 • Oppgavestyring
 • Dokumentbehandling
 • Bildebank
 • IK-skjemaer
 • Arbeidsrapporter
 • Utstyrsoversikt
 • SMS og e-post
 • Ferie og fraværsliste
 • Snørydding
 • Felleskalender
 • Kjørebok
 • Kalender med kundemøter og aktiviteter 

For ansatte
For de ansatte tilbyr systemet en enkel måte å registrere tid på: Et spesialdesignet tidsur gjør det lekende lett å registrere arbeidstid uten å måtte skrive inn ett eneste klokkeslett.

For ledelsen
For ledelsen gir systemet en komplett oversikt over alle oppdrag som kommer og går. Her ivaretas tilbudsprosessen fra befaring til oppdrag, det er lett å følge med på hvor hvert tilbud befinner seg i flyten og hva som er neste skritt.

Mer informasjon
Nettside: www.elitesystemer.no 
Kontaktskjema: https://www.elitesystemer.no/index.html#form1-101 


Se også

Uni Micro effektiviserer og kompletterer software- og teknologiaktører

(Bergen 13. mai 2020) Uni Micro utvider sine forretningsområder og lanserer SoftRig, en plattform for utvikling og distribusjon av digitale løsninger. SoftRig gir konkurransefordeler til software- og teknologiaktører ved å levere innovasjoner raskt, ressurs- og kostnadseffektivt til markedet.

Oppsummering av vårt webinar - Markedsføring i utfordrende tider

Vi har den siste tiden sett hvor viktig det er å være tilgjengelig i flere kanaler, spesielt med tanke på dagens situasjon i samfunnet. Derfor har vi i samarbeid med et par svært dyktige markedsførere fra det digitale byrået INEVO AS gjennomført et webinar, med opp i mot 100 deltakere, hvor vi ga ut tips og råd om hvilke markedsførings grep det kan være lurt å ta nå. I etterkant har vi satt sammen en liste med disse konkrete rådene, og vil selvfølgelig dele disse med alle som ikke hadde anledning å være med på webinaret også. 

Har noen av dine kunder opplevd forsøk på svindel om frakt?

Vi opplever at flere har fått denne og lignende e-post og sms i det siste. Dette er absolutt ikke noe som er relatert til våre systemer eller noen av våre transportleverandører å gjøre.