Nyhet: Bankavstemming i Uni Economy

23.10.2019

- Nå har vi bygget bankavstemmingen rett inn i hjertet av økonomisystemet. Vi har kombinert tunge fagressurser sammen med kreative UX/UI-designere for å kunne tilby en løsning så intuitiv og enkel at det ikke kreves opplæring. I tillegg vil den ha smarte funksjoner som auto-posteringer av bankgebyrer og avvikskontroll via egendefinerte filter, sier Thomas Lindeberg Espeland, forretningsutvikling og salg, Uni Plattform.

Bankavstemming i Uni Economy letter arbeidet for kunde/regnskapsfører. Systemet er lagt opp med automatisk match mellom poster som er bokført mot poster fra bank. Poster fra bank hentes enten via autobank eller ved innlesing av fil fra banken. Bankavstemming settes opp med vilkår for treff der bruker kan justere antall dager som avviker på transaksjonen i bank mot hovedbok. Systemet håndterer både match 1 til 1 og 1 til mange. Åpne poster kan bokføres direkte i bankavstemmingen. En kan også legge hele kontoutskriften over i bilagsføringsbildet, noe som kan være effektivt for små bedrifter med få transaksjoner.

 

Vi er så fornøyd med valget vårt med å satse 100 % på gjengen bak Uni Economy.

- Steinar Wehus, partner i Regnskaps Companiet

 

- Vi har fått en leverandør som har forståelse for at vi trenger å automatisere oppgavene vi gjør. At Uni Micro nå har integrert bankavstemming i Uni Economy er bare helt konge, og det er deilig å se hvordan de har gjort dette så enkelt og intuitivt at til og med besta finner ut av det på 1-2-3, forteller en entusiastisk Steinar Wehus, partner i Regnskaps Companiet.

 

Prøv gratis

Som en tidlig førjulsgave kan du nå prøve automatisk bankavstemming gratis frem mot nyttår for å se hvilken tidsbesparende effekt løsningen kan ha for deg og din bedrift.

Bankavstemming.jpg

Hva er bankavstemming?

Bankavstemming er avstemming av regnskapet mot bankutskriften. Dette blir gjort for å sikre seg om at alle transaksjoner på firmaets bankkonto blir korrekt dokumentert i regnskapet. Det er et krav om at regnskapet må stemme overens med bank for gitt periode etter at regnskapet er avsluttet for den perioden. Ved å sammenligne en del av årsregnskapet med andre dokumenter vil man da kunne se om disse samsvarer med hverandre. Dette utføres for å sørge for at det foreligger dokumentasjon på postene i et årsregnskap. Bankavstemming i Uni Economy vil gi deg som bruker valgfrihet. Du kan med andre ord velge om du vil få systemet til å autoavstemme eller om du selv ønsker å gjøre manuelle merkinger i systemet. 


Se også

Uni Micro effektiviserer og kompletterer software- og teknologiaktører

(Bergen 13. mai 2020) Uni Micro utvider sine forretningsområder og lanserer SoftRig, en plattform for utvikling og distribusjon av digitale løsninger. SoftRig gir konkurransefordeler til software- og teknologiaktører ved å levere innovasjoner raskt, ressurs- og kostnadseffektivt til markedet.

Oppsummering av vårt webinar - Markedsføring i utfordrende tider

Vi har den siste tiden sett hvor viktig det er å være tilgjengelig i flere kanaler, spesielt med tanke på dagens situasjon i samfunnet. Derfor har vi i samarbeid med et par svært dyktige markedsførere fra det digitale byrået INEVO AS gjennomført et webinar, med opp i mot 100 deltakere, hvor vi ga ut tips og råd om hvilke markedsførings grep det kan være lurt å ta nå. I etterkant har vi satt sammen en liste med disse konkrete rådene, og vil selvfølgelig dele disse med alle som ikke hadde anledning å være med på webinaret også. 

Har noen av dine kunder opplevd forsøk på svindel om frakt?

Vi opplever at flere har fått denne og lignende e-post og sms i det siste. Dette er absolutt ikke noe som er relatert til våre systemer eller noen av våre transportleverandører å gjøre.